SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 7 min 15 sec ago

Acquisition of treasury shares

Fri, 29/09/2023 - 12:44
Based on the provisions of the Rules of the Ljubljana Stock Exchange, d. d., Ljubljana and Article 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto announces:

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 29/09/2023 - 12:44
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Polletno poročilo 2023

Tue, 26/09/2023 - 17:00

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.