SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 3 min 40 sec ago

Triglav Group Q1 2024 results

Tue, 21/05/2024 - 08:30

Announcement of the Contract on Merger (Petrol d.d., Ljubljana and Ekoen S d.o.o.)

Mon, 20/05/2024 - 20:05
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Obvestilo o Pogodbi o pripojitvi (Petrol d.d., Ljubljana in Ekoen S d.o.o.)

Mon, 20/05/2024 - 20:05
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Announcement of the Contract on Merger (Petrol d.d., Ljubljana and Ekoen d.o.o.)

Mon, 20/05/2024 - 19:55
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Obvestilo o Pogodbi o pripojitvi (Petrol d.d., Ljubljana in Ekoen d.o.o.)

Mon, 20/05/2024 - 19:55
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Pridobivanje lastnih delnic

Mon, 20/05/2024 - 11:37

Objava sklica 32. skupščine družbe

Fri, 17/05/2024 - 16:00

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.