Skrivnostni finančni podporniki in donatorji "zaščitnikov" malih delničarjev

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 06. 04. 2010 Stran: 21

Ljubljana - Nadzorni sveti Mercatorja, Petrola, Istrabenza, Krke, Gorenja, Nove KBM, Vzajemne, Pivovarne Laško, Zavarovalnice Triglav, Luke Koper in Žita so le nekateri, v katere sta v zadnjih mesecih Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča in društvo Mali delničarji (MDS) Rajka Stankovića želela nastaviti svoje predstavnike.

Svoje predloge sta opravičevala s sklicevanjem na interese malih delničarjev, vendar le malokrat razkrila, koliko delničarjevje sploh podpiralo te zahteve in njune kandidate, kaj šele, kateri so ti delničarji. Vprašanje je, ali gre dejansko za interese malih delničarjev- naše raziskovanje namreč kaže, da se za interesi obeh združenj velikokrat skrivajo interesi različnih gospodarskih družb, ki želijo prek njiju uveljavljati predvsem svoje kapitalske interese.

Kdo financira »zaščitnika« malih delničarjev

Zato smo želeli od obeh »zaščitnikov« malih delničarjev izvedeti, kako in predvsem kdo financira njuno delovanje. Imen financerjev tako Verbič kot Stanković nista želela razkriti.


Komentar Društva MDS
 
Prejeta vprašanja novinarja Dnevnika, dne 03. marec 2010 19:45.
 
"4. Katera podjetja so lani financirala vaše združenje in v kakšnem znesku? Prosimo vas, če nam lahko navedete poimensko katera podjetja so lani financirala vaše združenje."
 
Vnaprej hvala za odgovore, ki bi jih potrebovali do četrtka 4. marca do 17. ure.
 
S spoštovanjem
Matjaž Polanič
novinar Dnevnika

Odgovor Društva MDS poslan dne, 04. Marca 2010 ob 15.52 uri. 

"Zaradi izredno kratkega roka za podajanje odgovorov vam na to vprašanje ne moremo odgovoriti, ker moramo skladno s poslovnimi dogovori, za razkritje pogodbene stranke najprej sami pridobiti njihovo soglasje."

Glede na to, da VZMD svojim članom (koliko jih je, ni znano) sploh ne zaračunava članarine, ga očitno v celoti financirajo gospodarske družbe in drugi neznani donatorji. MDS članarino zbira, vendar ta predstavlja le 10 odstotkov njegovih prihodkov. Kot nam je sporočil Stanković, je imel MDS konec decembra lani 42 članov, ki so lani plačali 1260 evrov članarine. Z donacijami je MDS zbral 4250 evrov, z opravljanjem dejavnosti pa je zaslužil 8200 evrov. Primerjava z VZMD pokaže, da je MDS pravi palček, saj je imel VZMD po zadnjih znanih podatkih že leta 2008 307.544 evrov prihodkov.

Kako VZMD ustvarja prihodke, ostaja skrbno varovana skrivnost, saj Verbič na naša vprašanja ni želel odgovoriti. Dejal nam je le: »Na vprašanja ne bomo odgovorili, ker VZMD ne želi sodelovati pri primerjavi z MDS, ker ni primerjave med neprimerljivimi.«

Premoženje MDS in VZMD

Medtem ko ima društvo MDS po pojasnilih Stankoviča za vsega 250 evrov premoženja (delnice), pa tudi premoženje VZMD ostaja skrivnost. VZMD in MDS delujeta v poslovnih prostorih v Ljubljani. Medtem ko je Stankovič razkril, da za tri poslovne prostore v skupni izmeri 40 kvadratnih metrov odvetnici Dragici Kuhelj mesečno plačujejo 727 evrov bruto najemnine, Verbič tudi tovrstnih podatkov ni želel razkriti.

Kdo nadzira poslovanje bi udeležbe v tujini?

»Poslovanje našega društva, poleg običajnih uradnih institucij, nadzirajo zunanji računovodski servis ter statutarno določeni organi Društva MDS (torej nadzorni odbor),« pravi Stankovič, medtem ko od VZMD tudi na tovrstna vprašanja nismo dobili odgovorov.

Za razliko od MDS, ki se do zdaj ni udeležil še nobenega srečanja v tujini, pa je Verbič v zadnjih letih večkrat potoval na razne konference in srečanja v tujini (Brazilija, London Bruselj). Kam vse je potoval lani, pa Verbič ni želel odgovoriti.


Verbič koval dobiček na račun malih delničarjev

Delničarski sporazum malih delničarjev Velane, ki ga je poleti 2007 pripravil VZMD in s katerim so se podpisniki zavezali, da bodo za delnico Velane poskušali iztržiti najmanj 22 evrov, je Kristjanu Verbiču prinesel tudi osebno finančno korist. Kmalu po podpisu sporazuma je Verbič kupil nekaj več kot 2300 delnic Velane, za katere je odštel okoli 10.000 evrov. Vendar za razliko od delničarjev, ki so pristopili k delničarskemu sporazumu, ga Verbič ni podpisal. Po le nekaj dneh in okoli 300-odstotni rasti Velanine delnice je Verbič prodal več kot polovico svojega paketa delnic, ustvaril okoli 15.000 evrov dobička, ostalo pa mu je še za okoli 2000 evrov Velaninih delnic.


 

S pooblastili do zaslužka?

Eden od glavnih virov prejemkov VZMD je po informacijah, ki smo jih zbrali, organizirano zbiranje pooblastil. Za organizirano zbiranje pooblastil za skupščino Mercatorja leta 2008 (pošto so poslali 17.500 delničarjem) je namreč VZMD najboljšemu sosedu zaračunal kar 27.561,6 evra, pri čemer je račun za pošiljanje pooblastil znašal 9477 evrov, tisk pooblastil 8634,6 evra, preostalih 18.084,6 evra pa sama priprava pooblastil. Še več, in sicer kar 39.000 evrov je za iste usluge VZMD odštela Aktiva Naložbe (tedaj s 23.000 delničarji), ki je dogovarjanje z VZMD zaupala komunikacijski skupini Pristop. Za primerjavo, v istem letu je Gorenje tiskanje pooblastil za 20.404 delničarjev stalo okoli 5100 evrov, Petrol pa za tiskanje 40.000 pooblastil slabih 4.600 evrov brez DDV, se pravi bistveno manj, kot je znašal strošek družb, ki jim je tiskanje uredil VZMD. Kot so nam povedali v več večjih družbah, ki kotirajo na borzi, s samo pripravo pooblastil za skupščino sploh nimajo stroškov, saj gre dejansko le za rutinsko opravilo.

»Pogovor odslej snemam. VZMD ne želi sodelovati pri primerjavi, ker ni primerjave med neprimerljivimi,« je bil odrezav predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič (desno), ko smo želeli izvedeti, kako posluje njegovo združenje... Predsednik društva MDS Rajko Stanković (levo) je odgovoril na naša vprašanja, vendar imena financerjev ni želel razkriti.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.