Med skrivnostnimi financerji Verbičevega VZMD tudi Šrotov Infond Holding

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 15. 04. 2010  Stran: 20 Foto: Jaka Adamič

Eden od skrivnostnih financerjev Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča je bil tudi Infond Holding, preko katerega je Boško Šrot do srede minulega leta obvladoval Pivovarno Laško.


Infond Holding, ki je konec minulega leta končal v stečaju, je VZMD plačal kar okoli 20.000 evrov za organizirano zbiranje pooblastil. Prav pooblastila, ki jih je zbral VZMD (3,5 odstotka vseh delnic), pa so se na skupščini decembra lani izkazala za ključna, saj brez njih predlog za dokapitalizacijo Infonda Holdinga ne bi dobil zadostne podpore (75 odstotkov celotnega kapitala).


 

20.000 evrov vreden račun za zbiranje pooblastil, ki jih je za decembrsko skupščino Infonda Holdinga zbral VZMD Kristjana Verbiča (desno), je plačal kar Infond Holding, ki ga je tedaj vodil Pierpaolo Cerani (levo). Le dva meseca kasneje sta si Verbič in Boško Šrot po navedbah časnika Finance v istem času privoščila krajši dopust v Braziliji, kjer sta celo prenočevala v istem hotelu.


Poslovno sodelovanje med Infondom Holdingom in VZMD je za Dnevnik potrdil tudi stečajni upravitelj Infonda Holdinga Marko Zaman, ki pa podrobnosti ni želel komentirati. »O tem sodelovanju bom v nadaljevanju stečajnega postopka obvestil upnike,« je pojasnil Zaman in dodal, da bo v primeru kakršnih koli nepravilnosti ustrezno ukrepal (izpodbijal posel oziroma prerekal terjatev, op. p.).

Kako je Infond Holding sploh plačal za storitve VZMD, če pa je imel vse od avgusta lani blokirane račune pri vseh slovenskih bankah, ni znano.

Glede na to, da je Infond Holding v drugi polovici minulega leta nemoteno posloval zgolj še preko računa pri eni izmed italijanskih bank, ni mogoče izključiti možnosti, da je prav preko tega računa VZMD prejel plačilo za svoje storitve. Opozorimo še, daje bil Infond Holding v času, ko je VZMD plačal za organizirano zbiranje pooblastil, v insolvenčnih postopkih, zamujal pa je tudi pri izplačilu plač zaposlenim.

Poleg tega, da Infond Holding pred decembrsko skupščino nikoli ni organizirano zbiral pooblastil, velja opozoriti še na eno nedoslednost pri delovanju VZMD. Na majski skupščini Infonda Holdinga je namreč VZMD glasoval proti zmanjšanju osnovnega kapitala za 30 milijonov evrov in proti 54milijonski dokapitalizaciji. Na oba sklepa ter na sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu je VZMD vložil celo izpodbojno tožbo na okrožnem sodišču v Mariboru. Na decembrski skupščini so se stališča VZMD popolnoma spremenila, VZMD pa je podprl tako predlog za zmanjšanje osnovnega kapitala za 37 milijonov evrov kot tudi 417-milijonsko dokapitalizacijo, do katere pa nikoli ni prišlo.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.