Novi nadzorniki v vipavski hranilnici

NatisniNatisni

Medij: Večer Avtorji: D.T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 23. 02. 2013 Stran: 4

Hranilnica in posojilnica Vipava, ki je od lani v pomembni lasti nekaterih severnoprimorskih občin in podjetij, bo imela 21. marca skupščino delničarjev, na kateri je predlagano, da se trenutno še štiričlanski nadzorni svet Hranilnice Vipave poveča na pet članov. Na novo naj bi se za štiriletno mandatno obdobje za nadzornike imenovalo Egidija Črnigoja (član uprave in lastnik podjetja Kurivo Gorica), Petra Velikonjo (lastnik podjetja Koda iz Ajdovščine, tudi predstavnik občin Vipava in Ajdovščina) in Sonjo Anadolli (predsednica uprave banke DBS). Nadzornika hranilnice ostajata Dario Peric (predstavnik zamejskih hranilnic iz Italije) in Miloš Lavrenčič (predstavnik malih delničarjev). Hranilnica Vipava je z okrog 30 milijonov evrov bilančne vsote najmanjša slovenska bančna ustanova.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.