Adria Airways

Adria Airways, d.d. - Kontaktni podatki

Adria Airways, d.d. (oznaka delnice: AARG)
Zgornji Brnik 130h
4210 Brnik - Aerodrom
Telefon: +386 (4) 255 90 00
Faks: +386 (4) 259 45 72
Spletna stran: www.adria.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Adria Airways

Oznaka delnice:

AARG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031102831

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

3.542.445,00€

31.12.2014

Število vseh delnic:

3.542.445

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

  501

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   2,79€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

9.883.421,55€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

04 255 9000

Email:

pr@adria.si

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Adria Airways prodana in predana nemškemu 4K Invest

Na današnji skupščini družbe Adria Airways, d.d. so se delničarji seznanili z informacijo, da je bil 91,58 % paket družbe prodan nemškemu 4K Invest. Na današnji dan je bil izvršen tudi uradni prepis delnic na 4K Invest, delničarji pa so se seznanili z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta in za nove člane NS potrdili Markusa Zöllnerja, Holgerja Kowarscha, dr. Martina Vorderwülbeckeja in Steva Röperja. V roku 3 dni je skladno z določili Zakona o prevzemih (ZPre-1) pričakovati prevzemno namero in nato tudi prevzemno ponudbo za preostale delnice, po ceni 1,00 EUR.

 

Brnik, 15. marec 2016


Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1, z dne 15.03.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

 

Delničarji bodo deležni prevzemne ponudbe po 1,00 EUR

4K Invest je skladno z določili ZPre-1 zavezan k podaji prevzemne namere v roku 3 dni. Slabih 500 malih delničarjev bo tako deležnih prevzemne ponudbe po ceni 1,00 EUR za posamezno delnico.

 

Ali bo predsednika uprave Marka Anžurja ostal na svojem položaju?

Položaja predsednika uprave Marka Anžurja na sami skupščini nihče ni želel komentirati, če gre soditi po ravnanju ob prevzemu Aerodroma Ljubljana, d.d. s strani Fraporta, pa bo morda 4K Invest ponudil Marku Anžurju da ostane in upravo dopolnil s svojimi člani.

Adria Airways – Potrjena dokapitalizacija družbe in dva nova nadzornika družbe

Delničarji Adrie Ariways, d.d. so na današnji skupščini glasovali o 4,1 milijonski dokapitalizaciji (država oziroma SDH je namesto 8 milijonske dokapitalizacije predlagal 4,1 milijona EUR dokapitalizacije), ki je bila ob upoštevanju porazdelitve glasov pričakovano tudi potrjena, tako kot ostali predlagani sklepi. Nov kapital naj bi delno zagotovila Republika Slovenija, delno pa zasebni nemški vlagatelj in sicer družba 4K KNDNS z vsega 25.000 EUR osnovnega kapitala. Nova člana Nadzornega sveta (NS) sta postala Tone Pekolj in Sergej Goriup. Skupščina je sprejela tudi predlagane spremembe statuta družbe.

 

Ljubljana in Brnik, 19. januar 2016


 

Društvo MDS ni uspelo z nasprotnima predlogoma

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo predlagali dva nasprotna predloga in sicer glede same dokapitalizacije in pa tudi pri imenovanju novih dveh članov NS. Pri predlogu o dokapitalizaciji smo predlagali, da se le-ta izvede pod pogojem, če Uprava družbe ugotovi, da so rezultati poslovanja družbe v prvih enajstih mesecih leta 2015, ocena končnega poslovnega izida 2015 in napoved poslovanja v letu 2016 takšni, da je dokapitalizacija družbe nujno potrebna in bi brez nje bilo ogroženo njeno nadaljnje tekoče poslovanje.

Adria Airways lani z izgubo, letos (2013) pa z dobičkom? Napovedana izpodbojna tožba Društva MDS zaradi ogrožanja protokola varnosti

Skupščina Adrie Airways je razpravljala o poslovnih rezultatih leta 2012, prav tako pa je podelila razrešnico Upravi in NS za delo v letu 2012. Zaradi pokrivanja izgube je prišlo do zmanjševanja osnovnega kapitala. Prav tako pa je skupščina izvolili revizorja za leto 2013 ter sprejela spremembe statuta na katere je Društvo MDS preko svoje vodje Petra Marna napovedalo izpodbijanje. Skupščina je sprejel tudi akt o politiki prejemkov članov Uprave ter pravila o določitvi pravic le teh iz delovnega razmerja. Skupščina je potrdila določitev višine plačil za opravljanje funkcije in sejnine članov NS ter članov revizijskih komisij za naslednjih 12 mesecev.

 

Ljubljana in Brnik, 26. april 2013


 

Uprava in NS z razrešnico

 Skupščina je v okviru razprave o poslovnem poročilu med drugim ugotovila, da je glede upoštevanja menjalnega razmerja med ameriškim dolarjem in evrom po tečaju 1,28 dolarja za en evro, uprava pod vodstvom Klemna Boštjančiča pravilno napovedala poslovni izid 2012, ki je žal negativen. Z veliko večino pa je bila tudi potrjena razrešnica upravi pod vodstvom Klemna Boštjančiča. Ob tem se nehote zastavlja vprašanje, zakaj ga je NS Adrie Airways sploh razrešil?

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana kliknite tukaj ali na sliko.

Po predstavitvi poročila NS Adrie Airways za leto 2012 sta tako v.d. predsednika uprave Mark Anžur, kot tudi predsednik NS Tone Pekolj napovedala, da bo leto 2013 uspešno in brez izgube. Skupščina je tudi NS podelila razrešnico za preteklo leto.

 

Poenostavljeno zmanjšanje kapitala

Skupščina je sprejela poenostavljeno zmanjšanje kapitala in dala NS pooblastilo za spremembo statuta. Kljub nasprotovanju malih delničarjev je bil izglasovan sklep, da vsak delničar za 5 obstoječih delnic prejeme 1 novo, kar je že drugo združevanje delnic v zadnjih 2 letih (nazadnje smo bili priča združevanja delnic v razmerju 4 stare delnice za 1 novo delnico).

 

Politika prejemkov uprave

Objavljenemu predlogu smo v Društvu MDS nasprotovali. Pri prejemkih uprave smo menili, da so priloženi kriteriji nepopolni in zahtevajo dodatne razjasnitve na skupščini. Iz sedaj postavljenih kriterijev namreč izhaja, da je uprava stimulirana že za doseganje plana, smiselno pa bi bilo, da je vsaj polovično stimulirana tudi za preseganje plana. Eden od ciljev plana je tudi odprodaja letal ali oddaja v najem, vendar brez omembe cene in za kaj naj bi bila uporabljena morebitna kupnina. Prav tako pa ni opredeljeno poslovno nepotrebno premoženje, ki naj bi se tudi prodajalo. To je le del pripomb, ki smo jih podali na skupščini.

Za ogled TV prispevka novinarke Ane Turk iz Planet TV kliknite tukaj ali na sliko.

Predlagali smo, da namesto tega skupščina sprejme sklep, da je v primeru pozitivnega rezultata uprava upravičena do 25 % nagrade, vendar nismo bili uslišani.

 

Izpodbijane spremembe statuta zaradi resne ogroženosti varnostnega protokola

Društvo MDS in še nekaj razpravljavcev je nasprotovalo spremembi statuta, po kateri bi ločili funkcijo vodje operaterstva (Accountable Manager) od uprave družbe.

Peter Marn, vodja OMD Adrie Airways pri Društvu MDS, je napovedal izpodbijanje tega sklepa. Po priporočilih Mednarodne asociacije letalskih prevoznikov (IATA) je ta funkcija povsod v Evropi in svetu povezana s predsednikom uprave ali članom uprave, ki je odgovoren za finance. Le tako je možno sprejeti suvereno odločitev o plačilu morebitnega potrebnega nujnega popravila letala v tujini.

Mednarodni javni poziv za zbiranje ponudb za nakup skoraj 75 odstotnega deleža Adrie Airways

Medij: Radio Slovenija 1 Avtorji: Trobič Milan Teme: mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in odmevi Datum: 01. 08. 2012 Termin: 15:30 Trajanje:2
 
Danes objavljeni mednarodni javni poziv za zbiranje ponudb za nakup skoraj 75 odstotnega deleža delnic našega edinega letalskega prevoznika Adrie Airways pomeni, da se želijo iz lastništva umakniti banke, država pa bo imela po morebitni prodaji v lasti še 25 odstotkov in eno delnico. Skupina prodajalcev, poleg Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države so to še pet bank in dve družbi, vabi morebitne kupce, da do 10. septembra vložijo nezavezujoče ponudbe. Projekt vodi mednarodna družba, ki so jo pred časom izbrali za finančnega svetovalca pri sanaciji Adrie. Prispevek Milana Trobiča. 

MILAN TROBIČ: Današnja objava ponudbe je v skladu s strategijo prestrukturiranja, ki je bila pogoj za lansko dokapitalizacijo in konverzijo terjatev Adrie v skupni višini 69 milijonov evrov, pravi predsednik Društva malih delničarjev MDS Rajko Stankovič, ki doda, da bi brez tega Adria že propadla. 

RAJKO STANKOVIČ: Tako je država ocenila, da je zdaj zadnji trenutek po katerem lahko Adria, ki je trenutno še, bom rekel, ima pozitivni kapital glede na zadnjo dokapitalizacijo, še najde morebitnega strateškega partnerja. 

TROBIČ: Po drugi strani pa nekdanji predsednik upravnega odbora Adrie Airways dr. Maks Tajnikar ocenjuje, da država, oziroma prodajalci s tem razpisom zamujajo, vse to je bilo predvideno že v strategiji finančne in poslovne sanacije, ki je predvidevala prodajo do konca marca letos. Zamuda je po njegovem najbrž nastala tudi, ker je tuji finančni svetovalec, ki so ga takrat izbrali ugotovil, …

DR. MAKS TAJNIKAR: … da je zelo težko najti takšnega investitorja. Nekatere tuje manjše letalske družbe prav tako v tem trenutku iščejo takšnega investitorja, takšna iskanja so bila vsa po vrsti na nek način neuspešna in kot dobro vemo tudi velike letalske družbe imajo zelo resne probleme pri poslovanju, tako, da je zelo težko pričakovati, da bodo potem reševale še probleme drugih. 

Adria Airways - poročilo z 32. skupščine z dne 29.06.2012

Na današnji 32. skupščini nacionalnega letalskega prevoznika Adria Airways d.d., delničarji niso podelili razrešnice članom uprave za delo v letu 2011. Razrešnice niso prejeli tudi člani prejšnjega upravnega odbora v času enotirne uprave dr. Maks Tajnikar, Urban Demšar in Primož Klemen, predstavniki AUKN in bank so se vzdržali glasovanja. Edini člani nekadnjega upravnega odbora, ki jim je bila danes podeljena razrešnica, so Klemen Boštjančič, Robert Vuga in Emil Kumer. Razrešnica vsem članom NS družbe. Prestrukturiranje družbe poteka bolj ali manj skladno s pričakovanji, sicer ob izdatni državni finančni pomoči, ki smo ji bili priča že v preteklosti. O strateškem partnerju in morebitnem tenderju bo več znanega v začetku letošnje jeseni. Strateški partner se še vedno išče, sicer pa družba mora delovati tudi v primeru, če ga ne najde do konca leta. Posebno revizorjevo poročilo z izsledki, na predlog malega delničarja Petra Marna – vodje OMD Adrie Airways pri Društvu MDS – gre pristojnim organom pregona v obravnavo in nadaljnje ukrepanje, skladno z zakonom. Za revizorja poslovanja družbe v letu 2012 so delničarji izbrali revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o. iz Ljubljane.
 
Brnik, 29. junija 2012

 
Današnje 32. seje skupščine družbe Adria Airways d.d. se je udeležilo kar 98,14 % delnic z glasovalno pravico. Naj omenimo, da ima družba Adria Airways d.d. skupno število vseh izdanih delnic z glasovalno pravico kar 17.712.226. Skupščine sta se kot pooblaščenca malih delničarjev udeležila tudi Peter Marn – vodja OMD pri Društvu MDS, ter Ljubiša Stanojević, izvršni direktor Društva MDS, ki sta skupaj zastopala 849 delnic z glasovalnimi pravicami.
 
Že bežen pogled na dnevni red današnje skupščine, ki je obsegal kar 9. točk, vsebina skupščinskih točk, kakor tudi prisotnost posameznih delničarjev družbe, so napovedovali zanimivo skupščinsko dogajanje. Pri obravnavi 2. točke dnevnega reda je delničar Peter Marn v razpravi poudaril, da bi bilo sicer možno oceniti delovanje družbe in njenih organov v letu 2011 kot podvig, zlasti v luči pridobitve svežega kapitala, reporgrama kreditov, izvajanja programa prestrukturiranja itn, vendar je današnje stanje, na drugi strani, tudi posledica slabega dela in nekaterih dogodkov izpred 5-6 let.
 
Uprava brez razrešnice, NS le to dobil
 
Ob tem je še sporočil, da bo podprl predlog podelitve razrešnice upravi in NS, ne bo pa glasoval za razrešnico upravnemu odboru, ki je deloval do ponovne uvedbe dvotirnega sistema v družbi. Na podlagi njegove obrazložitve je predsedujoči mag. Ilić sklepal, da gre za predlog delničarja za poimensko glasovanje o razrešnicah članom NS, članom uprave in kasneje tudi poimensko glasovanje o razrešnicah članom nekdanjega upravnega odbora.  
 
Po končani razpravi je predsedujoči skupščini odločil, da se o predlogu delničarja Petra Marna glede posamičnega glasovanja o razrešnicah, kot procesnem predlogu, glasuje prednostno. Omenjeni procesni predlog so delničarji z glasovanjem soglasno tudi potrdili. V nadaljevanju, pri posamičnem glasovanju, mag. Tadej Tufek ni prejel razrešnice za leto 2011, prav tako mag. Ravnikar, Klemen Boštjančič (ki je prejel 28,83 % glasov za, 71,16 % proti razrešnici) ter Robert Vuga (ravno tako 28,83 % glasov za, 71,16 % proti).
 
Malo pred 14. uro je predstavnik AUKN zahteval prekinitev skupščine, zaradi usklajevanja in pridobitve dodatnih navodil s strani AUKN. Skupščina je kmalu zatem (po 10 minutah) nadaljevala svoje delo, kajti AUKN svojemu predstavniku ni posredovala dodatnih navodil. Sledilo je še glasovanje o razrešnicah članov NS in upravnega odbora, ki so delovali v različnih obdobjih v lanskem letu. Dr. Tajnikar, Urban Demšar in Primož Klemen niso prejeli razrešnic (za je glasoval le PDP, AUKN in NLB d.d., ki ima 19,62 % delnic Adrie Airways, sta se glasovanja vzdržala, Hypo banka in preostali delničarji pa so glasovali proti razrešnici). Nekdanjemu članu NS Klemnu Boštjančiču je bila soglasno podeljena razrešnica (brez vzdržanih ali nasprotnih glasov), prav tako Robertu Vugi in Emilu Kumerju (pri katerem so se glasovanja vzdržali Hypo banka, Abanka in AUKN). Članom NS iz zadnje sestave – Vinku Možetu, Tadeju Kraševcu, Sergeju Gorjupu, Tonetu Pekolju, Silvi Rogelj in Darji Mataj – so delničarji podelili razrešnice za njihovo delo v letu 2011.
 
Načrt prestrukturiranja ogrožajo cena goriva, tečaj USD/EUR, padec BDP, padec prodaje in stroški svetovalcev
 

32. skupščina družbe Adria Airways, d.d.

Od 14.06. do 22.06.2012 poteka zbiranje pooblastil za 32. redno skupščino družbe Adria Airways, d.d., ki bo potekala 29.06.2012 ob 13.00 uri, na sedežu družbe, Zgornji Brnik 130h, Brnik (sejna soba v drugem nadstropju). 

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo datoteka v novem oknu, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Adria Airways pa kliknite tukaj.

Adria Airways še TRETJIČ – povratek na dvotirni sistem upravljanja, spremembe statuta in novi nadzorniki z nagrado 20 % nižjo od predlagane

Danes je na Brniku potekla že tretja letošnja skupščina slovenskega letalskega prevoznika, Adria Airways, ki so se je udeležili tudi predstavnika Društva MDS. Na sami skupščini sta bila podana kar dva nasprotna predloga s strani delničarja in predsednika Odbora Malih Delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, Petra Marna, hkrati pa so bili podani tudi nasprotni predlogi s strani PDP.

 

Ljubljana, 30. november 2011


 

Novi nadzorniki z 'bogatimi' nagradami – Društvo MDS uspelo le te zmanjšati za 20 %

V skladu s prehodom iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja je današnja skupščina imenovala tudi nove nadzornike in sicer Sergeja Goriupa, Vinka Možeta, Tadeja Krašovca in Toneta Pekoljo, prav vsi pa bodo za svojo delo prejemali letno sejnino v višini 8.000,00 EUR in še dodatnih 275,00 EUR za vsako sejo. V Društvu MDS smo sicer nasprotovali letnemu izplačilu za opravljeno delo, vendar pa predlog o ukinitvi letnega nadomestila ni bil sprejet, zaradi česar je Društvo MDS predlagalo 20 % znižanje le tega, kar pomeni, da bo Adria Airways namesto 10.300 EUR članom NS namenila 8.000,00 EUR.

 

Sprememba sistema upravljanja in druge spremembe statuta

Predsednik OMD pri Društvu MDS, Peter Marn, je 4. novembra vložilnasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda, kjer se predlaga, da družba novega predsednika Uprave imenuje preko javnega razpisa. Danes pa je na sami skupščini bil podan tudi dodaten nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda, kjer so predlagane dodatne spremembe statuta. Skupščina družbe je sprejela kar 5 od predlaganih 7 sprememb, kjer sta dve sovpadali tudi z nasprotnim predlogom PDP.

 

Izguba letošnjega leta izčrpava edine preostale rezerve

Društvo MDS predlaga izvedbo javnega razpisa za novo Upravo Adrie Airways

Peter Marn (na sliki), delničar družbe Adria Airways, d.d. in vodja odbora malih delničarjev Adrie Airways pri Društvu MDS (Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši), je podal nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 31. seje skupščine delničarjev družbe Adria Airways, ki bo 30. novembra 2011 med drugim odločala tudi o prehodu iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja.

 

Ljubljana, 06. november 2011


 

Ali novela ZGD Klemnu Boštjančiču preprečuje delu v novi upravi Adrie Airways?

Društvo MDS meni, da je zaradi novele ZGD, ki jo je ponovno potrdil Državni zbor Republike Slovenije  resno pod vprašajem morebitna pravna legitimiteta imenovanje g. Klemna Boštjančiča za predsednika ali člana Uprave Adrie Airways, ki je trenutno izvršni direktor v  Adrii Airways, saj je pred tem »uspešno?!« opravljal funkcijo člana Nadzornega sveta družbe Vegrad, ki pa je končal v stečaju.

Zato v svojem nasprotnem predlogu k 4. točki dnevnega reda delničar predlaga, da  skupščina naloži obvezo novoizvoljenemu Nadzornemu svetu družbe, da skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in njegovimi dopolnili ter sprejetimi dopolnitvami statuta družbe, najkasneje v 30 dneh po konstituiranju nadzornega sveta izvede javni razpis za člane Uprave družbe.

 

Uprava Adrie Airways z največ 2 članoma

Pri tem Društvo MDS apelira na lastnike, naj bo uprava vitka in operativna, torej z 1 ali največ 2 članoma, hkrati pa resno prevetrijo organizacijo dela v družbi, povečajo standarde osebne odgovornosti posameznih vodij oz. direktorjev, saj bodo njihove odločitve sprejete v letošnjem letu odražale poslovne rezultate že v letu 2012.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.