Medvešek Pušnik DZU

Medvešek Pušnik DZU, d.d. - Kontaktni podatki

Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d. (oznaka delnice: MDUR)
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 320 04 00
Faks: +386 (1) 320 04 01
Spletna stran: www.medvesekpusnik.si

Skupina Alta stopa na borzo

Medij: Delo Avtorji: V. T. Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 01. 06. 2011 Stran: 9

Ljubljana - Ljubljanska borza bo kmalu bogatejša za novo borzno članico: to je največja slovenska nebančna finančna skupina Alta, ki bo 6. junija začela trgovati na njej. Vstop v borzno kotacijo v času velikega mrtvila na borzi zastavlja tudi vprašanje, ali v Alti razmišljajo o morebitnem vnovičnem povezovanju (Alta je nastala leta 2010, z združitvijo dejavnosti družb Medvešek Pušnik, Publikum in Poteza), kar je včeraj posredno potrdil tudi izvršni direktor skupine Aleš Skerlak. »Z vstopom v borzno kotacijo želimo doseči več ciljev; eden teh je tudi zaščita manjšinskih delničarjev z vidika zakona o prevzemih, saj konsolidacije v domači borzni industriji najverjetneje še ni konec,« je poudaril sogovornik. Največji lastnik skupine Alta je Publikum Holding Zvoneta Taljata in Deana Čendaka (Publikum obvladuje 50 odstotkov plus eno delnico), preostanek pa je v rokah nekdanjih lastnikov borznoposredniške družbe Medvešek Pušnik.

Alta pred zadnjo stopničko do združitve

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 11. 2010 Stran: 23

Ljubljana - Borznoposredniška hiša in družba za upravljanje Alta Invest in Alta Skladi, ki sta nastali z združitvijo borznih hiš Poteza, Publikum in Medvešek Pušnik oziroma družb za upravljanje Publikum PDU in MP DZU, se bosta že v kratkem združili pod okrilje družbe Alta Skupina.


Na ponedeljkovi skupščini so namreč sedanji lastniki družbe Alta Skupina (Poteza Skupina, Publikum Holding in MP Naložbe) sprejeli sklep o njeni 3,7-milijonski dokapitalizaciji, in sicer z delnicami Alte Invest in Alte Skladi. S tem bodo tudi dokončno zaključili oblikovanje Alte Skupina, ki bo predvidoma postala tudi edina lastnica omenjenih dveh družb.

MP Naložbe krepijo Alta Skupino

Medij: Finance Avtorji: B. M. Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: F Datum: 01. 09. 2010 Stran: 15

Na včerajšnji skupščini MP Naložb, družbe, ki se ukvarja z naložbami, delničarji 993.283 evrov bilančnega dobička niso razporedili. Skupščina je sprejela tudi sklep, da poslovodstvo družbe 112.503 delnice družbe Alta Skladi zaradi povečanja osnovnega kapitala vloži v Alta Skupino. Pri tem družba v zameno prejme novoizdane delnice družbe Alta Skupina. Predvideno menjalno razmerje so tri novoizdane delnice družbe Alta Skupina za vsako vloženo delnico družbe Alta Skladi. Alta Skladi je družba, ki se ukvarja z zavarovanji, posojili in vzajemnimi skladi, Alta Skupina paje združba finančnih hiš Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum.

Premogovnik Velenje zavrnil zahtevo malih delničarjev za sklic izredne skupščine

Medij: Večer Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 30. 03. 2010 Stran: 10

Družba Premogovnik Velenje se je po posvetu s pravnimi strokovnjaki odločila, da zahtevo štirih delničarjev za sklic izredne skupščine zavrne kot neutemeljeno.


 

Mali delničarji so zahtevo za sklic izredne skupščine, na kateri bi imenovali posebnega revizorja, na družbo prek pooblaščenca Vladimirja Biliča naslovili v začetku februarja. V Premogovniku Velenje ob tem odločno zanikajo "posplošene domneve" predstavnika manjšinskih delničarjev Vladimirja Biliča, "da bodo revizorji ugotovili večje nepravilnosti, nepoštenosti in nezakonitosti v poslovanju Premogovnika Velenje".

"Poslovanje Premogovnika Velenje je vseskozi zakonito, gospodarno in transparentno ter je ves čas podvrženo nadzoru lastnikov, neodvisnih revizorjev in podrejeno uravnoteženi skrbi za zaposlene, lastnike in poslovne partnerje," so navedli v Premogovniku Velenje.

Mali delničarji Premogovnik Velenje prijavili Dursu

Medij: Finance Avtorji: Tanja Smrekar, Janez Tomažič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 28. 01. 2010 Stran: 2

Zaradi domnevno prenizke cene premoga, ki ga Premogovnik Velenje (PV) večinoma prodaja Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), so mali delničarji PV to družbo prijavili davčni upravi zaradi izogibanja davčnim obveznostim. TEŠ ne komentira, v PV s prijavo niso seznanjeni.

Dve družbi iz poslovnega sistema Medvešek Pušnik in mali delničar Stojan Hribar, ki jih zastopa odvetnik Vladimir Bilič, so poleg Dursa o domnevnih davčnih zatajitvah PV obvestili tudi policijo. Večinski lastnik PVje Holding Slovenske elektrarne (HSE), mali delničarji pa imajo v družbi 22 odstotkov kapitala. Po Biličevih besedah so s prenizko ceno lignita oškodovani mali delničarji, država pa pobere manj DDV in davka na dobiček. »Nedopustno je, da se priprave na izgradnjo in izgradnja TEŠ financirajo na račun malih delničarjev. Če želi država premetavati iz levega v desni žep, naj to dela, toda prej mora HSE izplačati male delničarje,« pravi Bilič, ki bi bil zadovoljen tudi s pošteno odkupno ceno premoga, ki bi omogočila izplačilo dividend. Napoveduje, da bo naslednji korak zahteva za sklic izredne skupščine in izvedba posebne revizije.

MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje

Datum skupščine: 
29.09.2009 - 10:00
Naslov: 
v prostorih družbe Poteza na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
ODDELITEV DELA DRUŽBE.

Iz treh borznih družb v eno

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Zaplotnik Cveto Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ekonomija Datum: 07. 07. 2009 Stran: 17

Ljubljana - Družbe Medvešek Pušntk Borznoposredniška hiša (MP BPH), Poteza skupina in Publikum holding so podpisale pismo o nameri, s katerim so se zavezale, da bodo začele postopek za združitev treh borznoposredniških "hiš" - MP BPH, Poteza in Publikum v eno borznoposredniško družbo ter za združitev dveh družb za upravljanje - MP DZU in Publikum PDU v eno družbo za upravljanje. V postopku združevanja predvidevajo tudi ustanovitev nove skupne holdinške družbe, ki bi postala lastnica združene borznoposredniške družbe in združene družbe za upravljanje.

Delničarji obeh družb bi postali delničarji holdinške družbe, ta bi imela v lasti tudi službe za podporo delovanja družb v novi skupini, najprej pa naj bi se ji pridružila računovodska služba. Sedež holdinške družbe in združene borznoposredniške družbe bo predvidoma v Ljubljani. O združitvi bodo odločali delničarji družb na skupščinah. Najprej bodo začeli postopek za združitev borznoposredniških družb in za ustanovitev holdinške družbe. Če bo postopek potekal brez zapletov, se bo združevanje predvidoma zaključilo v začetku leta 2010. Dotlej bodo vse borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje poslovale kot samostojne družbe.

V spopadu za nadzornike Žita zmagala država

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastjan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 04. 07. 2009 Stran: 22

Ljubljana - Razplet včerajšnje skupščine Žita, ki se je je udeležilo 73,07 odstotka delničarjev, je zaznamoval spopad različnih lastniških blokov za dve mesti v nadzornem svetu. Krekova družba in dva bloka malih delničarjev, od katerih je enega zastopal Matej Počivavšek, drugega pa Iztok Žigon, so se pred skupščino s KD Holdingom dogovarjali, da bodo glasovali enotno. Ce bi se dogovorili, bi z več kot 50 odstotki na skupščini prisotnih glasov preglasovali Kapitalsko družbo (Kad) in Slovensko odškodninsko družbo (Sod), ki sta imeli na skupščini 37,6 odstotka glasovalnih pravic.

Toda tik pred skupščino je prišlo do preobrata, tako da je KD Holding potegnil z državo, čeprav za to ni iztržil nobenega nadzornika. Kad in Sod imata tako po novem od štirih predstavnikov kapitala v Žitovem nadzornem svetu tri člane, četrti član pa je Janez Boje iz KD Holdinga. Ker v teh dneh nadzornikoma Marku Krečiču in Adrijanu Rožiču poteče mandat, je uprava že v sklicu skupščine po uskladitvi med Kadom, Sodom in KD Holdingom predlagala, da se Rožič, ki je sicer zaposlen v Kadu, ponovno imenuje v nadzorni svet, Krečičevo mesto pa naj zasede Marko Notar.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.