Modra linija holding

Modra Linija Holding

Datum skupščine: 
04.07.2013 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12.
Status: 
arhivirana

Modra linija holding

Datum skupščine: 
28.08.2012 - 11:00
Naslov: 
v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING, D.D., na Pristaniški ulici 12,. 6000 Koper.
Status: 
arhivirana

Holdingi z rekordnimi izgubami in milijardnimi dolgovi na robu preživetja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 04. 2012  Stran: 15

Ljubljana - Minulo leto je največje slovenske holdinške družbe, ki so pred začetkom finančno-gospodarske krize obvladovale velik del gospodarstva, pripeljalo na sam rob preživetja. Zgolj največji holdingi, ki kotirajo na Ljubljanski borzi in ki imajo skupno več kot 267.000 delničarjev, so morali namreč lani po za zdaj še neuradnih podatkih oblikovati za več kot 200 milijonov evrov slabitev. Gre za najslabši rezultat od leta 2008, ko so se tečaji na Ljubljanski borzi znižali za kar dve tretjini. Skupna izguba največjih holdingov je tako lani dosegla okoli 150 milijonov evrov, pri čemer je pričakovati, da bo številka po objavi vseh rezultatov še višja. V to pa ni vključenih za okoli milijardo evrov izgub, ki so v stečaj pahnile Merfin, Zvon Ena Holding, Zvon Dva Holding, Pom-Invest in Proholding, če omenimo zgolj nekatere medijsko bolj prepoznavne holdinge.

Kapital kopni, dolgovi ostajajo

Zaradi negativnega poslovanja in ponovnih padcev tečajev se je lani še dodatno poslabšala finančna slika holdinških družb. Še delujoči holdingi so namreč od začetka finančnogospodarske krize izgubili že skoraj tri četrtine celotnega kapitala, medtem ko je finančni dolg ostal praktično nespremenjen. Vse njihove prodaje finančnih naložb so v zadnjih letih tako dejansko zadoščale zgolj za pokritje obresti, ki pa jih številni že dlje časa niso več zmožni plačevati. V začetku letošnjega leta so imeli največji holdingi, ki kotirajo na borzi, še vedno za okoli 940 milijonov evrov posojil, kar je le nekaj odstotkovmanj kot na vrhuncu borzne evforije leta 2007. Za primerjavo, njihov skupni kapital se je znižal na manj kot 600 milijonov evrov (brez upoštevanja obeh propadlih holdingov Zvon), kar je celo manj, kot sta ga imela v najboljših časih zgolj Sava in NFD Holding.

Naše analize kažejo, dajelanivsem 17 analiziranim holdingom finančni dolg uspelo znižati za vsega dobrih 20 milijonov evrov, pri čemer pa sta za celoten znesek dejansko poskrbela Istrabenz (njegove rezultate smo izračunali na podlagi objav na Agenciji za javnopravne evidence in storitve) in Triglav Naložbe. Prvi je namreč finančne obveznosti znižal za 11 milijonov evrov, slednji pa za 14,5 milijona evrov. Praktično vsa posojila je že v prvi polovici minulega leta odplačal tudi holding Ml1 ki je bil sicer tudi pred tem praktično nezadolžen, medtem ko se je zaradi lanskoletne dokapitalizacije izboljšala tudi finančna slika Modre Linije Holdinga.

Milijonske izgube še prihajajo

Borznim holdingom skopnel kapital, astronomski dolgovi ostali

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 24. 10. 2011 Stran: 24
 
Ljubljana - V treh letih finančno-gospodarske krize je največjih 15 holdinških družb, ki kotira na Ljubljanski borzi, ustvarilo več kot 1,1 milijarde evrov čiste izgube, njihovo skupno premoženje pa se je skoraj prepolovilo na vsega 2,2 milijarde evrov.
 
Največjih 15 borznih holdingov je samo v zadnjem letu in pol ustvarilo več kot 600 milijonov evrov čiste izgube, od tega skoraj 280 milijonov evrov odpade na insolventni Zvon Ena Holding, ki ga vodi Simon Zdolšek.
 
Samo v prvi polovici letošnjega leta so borzni holdingi ustvarili 75 milijonov evrov čiste izgube, njihov skupni kapital pa se je znižal še za četrt milijarde evrov. Padec premoženja in izgube so še za nekaj sto milijonov evrov višje, če k temu prištejemo tudi holdinge, ki so zaradi prezadolženosti že končali v stečaju.
 
Premoženje skopnelo, dolgovi ostali
 
Slab finančni položaj slovenskih holdingov je v veliki meri posledica preteklih zgrešenih naložbenih odločitev in nakupov naložb po rekordno visokih cenah. Še konec leta 2005 so bili namreč največji slovenski holdingi praktično nezadolženi, saj so imeli vsak evro posojil pokritih z več kot dvema evroma kapitala. Prelomno je bilo predvsem obdobje med letoma 2006 in 2008, ko se je finančni dolg analiziranih holdingov kar podvojil in v začetku leta 2008 prvič presegel obseg kapitala.
 
Dodaten razlog za trenutne težave je bil kratkoročno financiranje dolgoročnih naložb ter prepozen odziv na spremembe na kapitalskih trgih, saj je večina finančni dolg povečevala še vse do srede leta 2009, ko so se tečaji na domači borzi že opazneje znižali, začele pa so se tudi prve bančne zaplembe premoženja. V zadnjih dveh letih so analizirani holdingi finančni dolg uspeli znižati za manj kot 400 milijonov evrov, od česar je večji del znižanja posledica zaplembe premoženja.
 

Finetol z borze, odpravnina pa bo znana šele konec leta

Medij: Dnevnik Avtorji: M. P. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 08. 2011 Stran: 23

Ljubljana - Skupina podjetij okoli NFD Holdinga in njegovega prvega moža Stanislava Valanta je na včerajšnji skupščini dosegla, da se bo Finetol že v nekaj dneh umaknil z borze. Na umik z borze sta izpodbojne tožbe napovedala Modra linija holding in društvo malih delničarjev MDS, ki ocenjujeta, da je bil predlog za umik z borze ničen, saj malim delničarjem ne omogoča pravične odpravnine.

Kakšno odpravnino bo dobilo 80 delničarjev, ki so včeraj nasprotovali umiku z borze, bo namreč znano šele konec letošnjega decembra, saj bo višina odpravnine določena kar na podlagi knjigovodske vrednosti konec letošnjega decembra, povečane za 25 odstotkov. Toda kot so prepričani nekateri mali delničarji, je tak predlog v nasprotju z zakonom o trgu finančnih instrumentov, saj bi morala biti odpravnina izplačana v roku meseca dni, medtem ko v primeru Finetola delničarji še pol leta ne bodo vedeli niti, koliko znaša sama višina odpravnine.

Interfin Naložbe se pripravlja na iztisnitev malih delničarjev Modre Linije Holdinga

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 25. 07. 2011 Stran: 19

Ljubljana - Primorska finančna družba Interfin Naložbe je tik pred dokončnim prevzemom Modre Linije Holding in iztisnitvijo še preostalih 9500 malih delničarjev. Predsednik uprave Interfina Naložb Leon Klemše nam je namreč včeraj potrdil, da so Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) že zaprosili za dovoljenje za dokapitalizacijo Modre Linije Holding z družbo za upravljanje Primorski skladi. »Odločitev pričakujemo v kratkem, vendar o podrobnostih še ne moremo govoriti,« je bil kratek Klemše.

Kot smo razkrili v Dnevniku, namerava Interfin Naložbe Modro Linijo dokapitalizirati kar s Primorskimi skladi, na tak način pa bi Interfin Naložbe svoj lastniški delež v Modri Liniji povečal nad 90 odstotkov. Po dokončnem prevzemu naj bi si Interfin Naložbe pripojil Modro Linijo Holding ter tako prevzel vso njeno premoženje.

Modra linija Holding, finančna družba

Datum skupščine: 
14.06.2011 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12,
Status: 
arhivirana

Petnajst milijonov za pidovske barone

Medij: Mladina Avtorji: Mekina Borut Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 15. 04. 2011 Stran: 30

Usoda t. i. malih delničarjev je bila v času slovenske privatizacije grenka. Potem ko so upravljavci certifikatnega premoženja dobili večinski nadzor, so majhne vlagatelje na različne načine izrinili ali se jih kako drugače znebili. Značilna in znana primera te prakse utelešata ravno najbogatejša Slovenca na Managerjevi lestvici, pidovska barona Darko Horvat in Igor Lah. Kot pravi predsednik društva malih delničarjev Rajko Stankovič, sta oba vložke malih delničarjev razvrednotila. »V Horvatovi družbi Aktiva znaša vrednost delnic malih delničarjev danes le še polovico knjigovodske vrednosti, v Lahovih KS-naložbah pa je približno dvajsetina njihove knjigovodske vrednosti,« opozarja. Jasno, njihovi deleži so t. i. mrtvi kapital, s katerim ni mogoče vplivati na odločitve. Kaj pa se zgodi s Horvatovim ali Lahovim mrtvim deležem? Ali tudi njiju izrinejo, ko se znajdeta v vlogi majhnega delničarja?

Gen Energija v odkup deležev Horvata, Laha, Južne in drugih v Savskih elektrarnah

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 30. 03. 2011 Stran: 23

Ljubljana - Nadzorni svet Gen Energije, lastnice slovenske polovice jedrske elektrarne Krško (JEK), je na zadnji seji upravi družbe izdal soglasje za nakup lastniških deležev od manjšinskih družbenikov Savskih elektrarn.


Te bodo tako v kratkem prešle v izključno last Gen Energije. »Že dve leti smo si prizadevali postati edini lastnik Savskih elektrarn. S tem jih bomo dolgoročno usposobili za sodelovanje pri investicijah v Sloveniji,« je včeraj za Dnevnik povedal direktor Gen Energije Martin Novšak (na fotografiji). Pri tem sicer ostaja odprto vprašanje, zakaj Savske elektrarne investicij v načrtovane projekte, na primer v verigo HE na spodnji Savi, ne morejo izvajati že zdaj, ko ima Gen Energija v lasti več kot 85 odstotkov družbe. »Gre tudi za povečanje investicijskega potenciala Skupine Gen Energija zaradi davčne optimizacije,« je še opozoril Novšak.

Interfin pred dokončnim prevzemom Modre Linije Holdinga

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 09. 03. 2011 Stran: 20

Ljubljana - Koprska finančna družba Interfin Naložbe je še pred zadnjo stopničko do dokončnega prevzema Modre Linije Holding in iztisnitve 9600 malih delničarjev.

Konsolidacijo lastništva bodo v Interfinu izvedli kar z družbo za upravljanje Primorski skladi, s katero bodo dokapitalizirali Modro Linijo Holding oziroma jo bo Interfin prodal Modri Liniji Holding in na ta način zbral sredstva za financiranje izključitve malih delničarjev. Uprava Modre Linije Holding, ki jo vodi Žarko Ždralič, je sicer že zaprosila Agencijo za trg vrednostnih papirjev za pridobitev kvalificiranega deleža v Primorskih skladih. Nadzorni svet Modre Linije Holding je v ponedeljek sprejel tudi predlog za povečanje osnovnega kapitala, vendar za zdaj podrobnosti še niso znane. »Ali bo Modra Linija kupila Primorske sklade ali pa bomo z njimi dokapitalizirali družbo, še ni dokončno dorečeno in je odvisno tudi od odločitve ATVP,« je povedal predsednik uprave Interfina in nadzornega sveta Modre Linije Holding Leon Klemše. »Raje bi videli, da bi delničarji Modre Linije svoje delnice prodali, saj v tem primeru ne bi bili prisiljeni v izredne ukrepe, kot je iztisnitev malih delničarjev,« je še pojasnil Klemše, a ob tem dodal, da ima več tisoč delničarjev za manj kot 100 evrov delnic.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.