Triglav Naložbe

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Triglav Naložbe, d.d. - Kontaktni podatki

Triglav Naložbe, finančna družba, d.d. (oznaka delnice: TRSG)
Slovenska 54
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 434 55 40
Faks: +386 (1) 434 55 50
Spletna stran: www.triglav-fd.si

Hotelom Bernardin so stari grehi oslabili kondicijo

Medij: Primorske novice Avtorji: Ribolica Sonja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 26. 04. 2014 Stran: 2

Delničarja Triglav Naložbe in Zvon Ena Holding zahtevata posebnega revizorja za preveritev spornih poslov

Triglav Naložbe in Zvon Ena Holding v stečaju, ki sta solastnika Hotelov Bernardin, sumita, da je prejšnje vodstvo družbe v nekaterih primerih pri sklepanju poslov ravnalo negospodarno in družbi verjetno povzročilo škodo. Zato bosta na skupščini ostale delničarje skušale prepričati, naj imenujejo posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov.


PORTOROŽ ► Hoteli Bernardin, ki so v večinski lasti družbe NFD Holding, zadnja štiri leta poslujejo z izgubo. Lani so tako pridelali milijon evrov izgube, vendar so jo oklestili v primerjavi s prejšnjimi leti. Leta 2012 je bila njihova izguba namreč dvakrat večja, leta 20 1 1 pa se je povzpela vse do skoraj 12 milijonov evrov. Nedavno so z bankami sklenili reprogram, izpeljali so tudi poslovno prestrukturiranje. Novo vodstvo je optimistično. "Glede na rast prihodkov in stroškovno racionalizacijo na vseh področjih letos pričakujemo znatno povečanje dobička iz poslovanja glede na leto 2013," pravi predsednik uprave Marko Jazbec, ki družbo vodi od lanske jeseni.

Delničarja bi posebnega revizorja

Priprava terena za prevzem Cimosa

Medij: Dnevnik Avtorji: S. M. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 10. 2012 Stran: 9

Ljubljana - Delničarji koprskega Cimosa bodo na vnovični skupščini, ki bo konec prihodnjega meseca, odločali o povečanju osnovnega kapitala za do 50 odstotkov oziroma 34,7milijonaevrovvprihodnjih petih letih. Pri povečanju osnovnega kapitalalahko uprava izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev, in sicer ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.

Na nedavni skupščini so delničarji že soglašali, da se osnovni kapital Cimosa z izdajo prednostnih delnic lahko zviša za 20 milijonov evrov. Poleg prodaje hčerinskega podjetja Litostroj Power najmanj tolikšno dokapitalizacijo od Cimosovih lastnikov zahtevajo banke upnice. Ker Banka Koper, petinska lastnica družbe, pri dokapitalizaciji verjetno ne bo sodelovala, so v Cimosu primorani poiskati novega zasebnega vlagatelja. Vnasprotnem primeru bi se dokapitalizacija pred evropsko komisijo lahko štela kot nedovoljena državna pomoč, saj so v njej pripravljena sodelovati le podjetja vposredni državni lasti: Modra zavarovalnica, DSU in Triglav Naložbe. Možnost zvišanja osnovnega kapitala za 50 odstotkov bo odprla pot morebitnemu novemu zasebnemu vlagatelju, da v koprski družbi pridobi tudi večinski lastniški delež.

Mohar in Satler za Cetis-Graf ponudila drobiž

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matajž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 11. 09. 2012 Stran: 8

Ljubljana - Marko Mohar in Matjaž Satler sta včeraj stopila še korak bliže prevzemu popolnega nadzora nad celjsko grafično skupino Cetis. Njun Gorenjski tisk je namreč včeraj objavil tudi ponudbo za prevzem družbe Cetis-Graf, ki ima v lasti skoraj 40 odstotkov celjskega Cetisa. Prevzem Cetis-Grafa je sicer le še stvar formalnosti, saj Gorenjski tisk obvladuje že 95 odstotkov vseh delnic, dobra dva odstotka delnic sta v lasti Zvona Dva Holdinga v stečaju, prav toliko delnic ima v lasti Cetis, preostali odstotek pa je v lasti petih fizičnih oseb.

Skupno bo Moharja in Satlerja prevzem Četis-Grafa, ki ima več kot šest milijonov evrov premoženja in nobenih dolgov, stal le štiri milijone evrov. Kot smo razkrili v Dnevniku, sta namreč Mohar in Satler za štiri milijone evrov že v začetku leta odkupila terj atev Banke Celje do Zvona Dva Holdinga v stečaju, ki je bila zavarovana z delnicami Cetis-Grafa. Sredi julija je nato njun MSIN Razvoj objavil poziv za javno dražbo, le deset dni kasneje pa je Gorenjski tisk na tej dražbi za vsega štiri milijone evrov kupil Cetis-Graf. Morebitni drugi interesenti, ki so se v zadnjih mesecih zanimali za nakup Cetis-Grafa, na dražbi niso imeli realnih možnosti za uspeh, saj sta Mohar in Satler že v razpis vključila številne varovalke in prepreke za njima neljube snubce.

Triglav Naložbe

Datum skupščine: 
27.09.2012 - 10:00
Naslov: 
v notarski pisarni Nade Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Vrelo vladno kadrovanje na Triglavu in Telekomu

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Tanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 08. 06. 2012 Stran: 8

Za zdaj velja: Zavarovalnico Triglav bo še vodil Matjaž Rakovec, ki ima podporo Desusa, a bo iz vrst SDS in verjetno Virantove Državljanske liste dobil še dva nova člana uprave. Telekom Slovenije pa bo verjetno vodil nekdo blizu SDS.


Skupščina večinsko državne Zavarovalnice Triglav, na kateri bodo zamenjevali nadzornike, bo v torek, 12. junija, Telekoma Slovenije pa 21. junija. Preverili smo, kdo vse se med viri blizu obeh družb in vlade omenja za nadzornike in člane uprave. Aopozarjajo: vse se še lahko spremeni.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV Spremembe v upravi

Predsednik uprave bo ostal Matjaž Rakovec, v upravi pa naj bi bil poleg njega zdajšnji poslanec SDS (nekoč šef Soda, bilje zaposlen tudi na Savi Re) Marko Pogačnik. Kot poslanec bi moral sicer odstopiti, a to ne bo težava, saj rok za nadomestne volitve v državni zbor poteče konec junija in njegov položaj bo brez težav zasedel nekdo drug iz SDS. Pogačnik pravi, da ne ve nič, Požareport pa je pisal tudi o tem, da Pogačnika zanima Rakovčev položaj. V upravi naj bi bil še zdajšnji predsednik uprave Triglava Naložb Stojan Nikolič, kije blizu Virantovim oziroma ministru za finance Janezu Šušteršiču. Nikolič tega ne komentira. Omenja se tudi lobist Marko Kryžanowski, kije včasu prve Janševe vlade vodil Petrol, a tega ne komentira. Iz Triglavove uprave pa naj bi kmalu po zamenjavi nadzornikov odšel Andrej Slapar. Morda bi mu našli službo na Pozavarovalnici Triglav.

Spremembe v nadzornem svetu

Triglav Naložbe

Datum skupščine: 
10.05.2012 - 11:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih družbe na Slovenski 54, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Holdingi z rekordnimi izgubami in milijardnimi dolgovi na robu preživetja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 04. 2012  Stran: 15

Ljubljana - Minulo leto je največje slovenske holdinške družbe, ki so pred začetkom finančno-gospodarske krize obvladovale velik del gospodarstva, pripeljalo na sam rob preživetja. Zgolj največji holdingi, ki kotirajo na Ljubljanski borzi in ki imajo skupno več kot 267.000 delničarjev, so morali namreč lani po za zdaj še neuradnih podatkih oblikovati za več kot 200 milijonov evrov slabitev. Gre za najslabši rezultat od leta 2008, ko so se tečaji na Ljubljanski borzi znižali za kar dve tretjini. Skupna izguba največjih holdingov je tako lani dosegla okoli 150 milijonov evrov, pri čemer je pričakovati, da bo številka po objavi vseh rezultatov še višja. V to pa ni vključenih za okoli milijardo evrov izgub, ki so v stečaj pahnile Merfin, Zvon Ena Holding, Zvon Dva Holding, Pom-Invest in Proholding, če omenimo zgolj nekatere medijsko bolj prepoznavne holdinge.

Kapital kopni, dolgovi ostajajo

Zaradi negativnega poslovanja in ponovnih padcev tečajev se je lani še dodatno poslabšala finančna slika holdinških družb. Še delujoči holdingi so namreč od začetka finančnogospodarske krize izgubili že skoraj tri četrtine celotnega kapitala, medtem ko je finančni dolg ostal praktično nespremenjen. Vse njihove prodaje finančnih naložb so v zadnjih letih tako dejansko zadoščale zgolj za pokritje obresti, ki pa jih številni že dlje časa niso več zmožni plačevati. V začetku letošnjega leta so imeli največji holdingi, ki kotirajo na borzi, še vedno za okoli 940 milijonov evrov posojil, kar je le nekaj odstotkovmanj kot na vrhuncu borzne evforije leta 2007. Za primerjavo, njihov skupni kapital se je znižal na manj kot 600 milijonov evrov (brez upoštevanja obeh propadlih holdingov Zvon), kar je celo manj, kot sta ga imela v najboljših časih zgolj Sava in NFD Holding.

Naše analize kažejo, dajelanivsem 17 analiziranim holdingom finančni dolg uspelo znižati za vsega dobrih 20 milijonov evrov, pri čemer pa sta za celoten znesek dejansko poskrbela Istrabenz (njegove rezultate smo izračunali na podlagi objav na Agenciji za javnopravne evidence in storitve) in Triglav Naložbe. Prvi je namreč finančne obveznosti znižal za 11 milijonov evrov, slednji pa za 14,5 milijona evrov. Praktično vsa posojila je že v prvi polovici minulega leta odplačal tudi holding Ml1 ki je bil sicer tudi pred tem praktično nezadolžen, medtem ko se je zaradi lanskoletne dokapitalizacije izboljšala tudi finančna slika Modre Linije Holdinga.

Milijonske izgube še prihajajo

Borznim holdingom skopnel kapital, astronomski dolgovi ostali

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 24. 10. 2011 Stran: 24
 
Ljubljana - V treh letih finančno-gospodarske krize je največjih 15 holdinških družb, ki kotira na Ljubljanski borzi, ustvarilo več kot 1,1 milijarde evrov čiste izgube, njihovo skupno premoženje pa se je skoraj prepolovilo na vsega 2,2 milijarde evrov.
 
Največjih 15 borznih holdingov je samo v zadnjem letu in pol ustvarilo več kot 600 milijonov evrov čiste izgube, od tega skoraj 280 milijonov evrov odpade na insolventni Zvon Ena Holding, ki ga vodi Simon Zdolšek.
 
Samo v prvi polovici letošnjega leta so borzni holdingi ustvarili 75 milijonov evrov čiste izgube, njihov skupni kapital pa se je znižal še za četrt milijarde evrov. Padec premoženja in izgube so še za nekaj sto milijonov evrov višje, če k temu prištejemo tudi holdinge, ki so zaradi prezadolženosti že končali v stečaju.
 
Premoženje skopnelo, dolgovi ostali
 
Slab finančni položaj slovenskih holdingov je v veliki meri posledica preteklih zgrešenih naložbenih odločitev in nakupov naložb po rekordno visokih cenah. Še konec leta 2005 so bili namreč največji slovenski holdingi praktično nezadolženi, saj so imeli vsak evro posojil pokritih z več kot dvema evroma kapitala. Prelomno je bilo predvsem obdobje med letoma 2006 in 2008, ko se je finančni dolg analiziranih holdingov kar podvojil in v začetku leta 2008 prvič presegel obseg kapitala.
 
Dodaten razlog za trenutne težave je bil kratkoročno financiranje dolgoročnih naložb ter prepozen odziv na spremembe na kapitalskih trgih, saj je večina finančni dolg povečevala še vse do srede leta 2009, ko so se tečaji na domači borzi že opazneje znižali, začele pa so se tudi prve bančne zaplembe premoženja. V zadnjih dveh letih so analizirani holdingi finančni dolg uspeli znižati za manj kot 400 milijonov evrov, od česar je večji del znižanja posledica zaplembe premoženja.
 
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.