Esotech

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
27.10.2021 - 16:00
Naslov: 
v prostorih družbe na Preloški cesti 1 v Velenju.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Esotech za poslovno leto 2020 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2020, seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora v letu 2020 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice. Razširitev dnevnega reda: Dopolnitve in spremembe statuta. Razno.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.