LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
10.08.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29.a.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. Prejemki članov nadzornega sveta. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.