KURIVO GORICA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
07.10.2022 - 09:00
Naslov: 
na naslovu Tovarniška 26, Ajdovščina.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznaitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in pisnim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.