SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
11.10.2022 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe ob Zeleni jami 2 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Skupščina se seznani z letnim poročilom Skupine SŽ ŽGP za poslovno leto 2021 in družbe SŽ ŽGP d.d. vključno seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, predlogom uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Imenovanje revizijske družbe. Razširitev dnevnega reda: Seznanitev z odstopom članice NS in imenovanje nove članice NS.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.