GENERALI zavarovalnica d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.05.2023 - 10:00
Naslov: 
v prostorih notarske pisarne notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani, Linhartova 11.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora. Predlog uporabe bilančnega dobička. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta. Soglasje k delitvi družbe GENERALI d.d. in sicer oddelitve dela premoženja na novoustanovljeno družbo Generali Investments SI d.o.o., na podlagi Delitvenega načrta z dne 12.4.2023.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.