BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
21.05.2024 - 10:30
Naslov: 
v sejni sobi poslovne stavbe Dvarane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem pooblaščenega revizorja ERNS / YOUNG Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., S poročilom Upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za poslovno leto 2023.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.