DELNIŠKA DRUŽBA AJDACOM, družba pooblaščenka

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
21.05.2024 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi poslovne stavbe Dvarane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe Ajdacom d.d. in Skupine Ajdacom za poslovno leto 2023 ter poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.