TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.06.2024 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Letališka cesta 34, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe Tekstil za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poročiloma nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila. Odločevanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razre5nice upravi in članom nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za leto 2024. Imenovanje članov nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.