Krka rekordno v letu 2020 in tudi v 1 poletju 2021, delničarjem 5 EUR bruto dividende

NatisniNatisni

Na skupščine delničarjev družbe Krka d.d. je bilo prisotno 17.035.172 delnic oz. 52 % osnovnega kapitala. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastopal 320.747 delnic oz. 1,9 % na skupščini prisotnega kapitala. Izglasovani so bili vsi predlagani sklepi in delničarji Krke bodo 22.07.2021 že začeli prejemati 5 EUR dividende bruto po delnici.

 

Novo mesto, 08.07.2021

 

Poslovanje Krke v letu 2020 rekordno

 

Krka je v letu 2020 poslovala rekordno in uspela prodati za 2,8 % več kot v preteklem letu, kljub krizi zaradi pandemije COVID 19.  Skupni prihodki so znašali 1,534 milijarde EUR. EBIDTA (dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo) je tako višji za 24 % in je znašal 502,43 385,4 milijonov EUR, med tem ko je EBIT (dobiček iz poslovanja) višji za 30 % in je znašal 390,74 milijona EUR. Čisti dobiček v letu 2020 znaša 288,9 in je za 15,5 % večji od preteklega leta.

 

Tudi količinsko je Krka povečala proizvodnjo tablet za 7 % in v preteklem letu izdelala 16,5 milijard tablet. Krka je lani registrirala 16 novih zdravil na recept, med njimi tudi prvega v tovarni na Kitajskem. Za naložbe je Krka namenila 76,6 mio EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krka je dobrih 5,6 % prihodkov ustvarila na slovenskih tleh, med tem ko je 94,4 % bilo ustvarjenih na tujih trgih. V Vzhodni Evropi je bilo prodanih za 517,2 milijonov EUR izdelkov, kar pomeni rast za 7 %.

 

V Srednji Evropi je bilo prodanih za 341,5 milijonov EUR izdelkov, skupna rast v regiji znaša 1 %.

 

V Zahodni Evropi je rast znašala 1 %, skupno pa je Krka prodala za 341,1 milijonov EUR, od tega največ v Franciji.

 

Na območju Jugovzhodne Evrope je bilo prodanih za 199 milijonov EUR izdelkov, kar predstavlja 4 % rast prihodkov.

 

Čežmorska tržišča so ustvarila 45,7 milijonov EUR in so dosegla 6 % padec v primerjavi z letom 2020. V Sloveniji Krka dosega 5,6 % tržni delež, prodanih pa je bilo za 85,1 milijonov EUR izdelkov in storitev (zdraviliške in turistične).

 

Knjigovodska vrednost 5 % višja, delnica Krke samo letos pridobila že 11 % vrednosti na borzi

Knjigovodska vrednost delnice Krke je na dan 31.12.2020 znašal 53,42 EUR, borzni tečaj na dan 30.12.2020 pa je bil 94,40 EUR. Delnica je v letošnjem letu pridobila že 11 % in zaključni tečaj na ljubljanski borzi je dne 14. junija 2021 znašal 105,00 EUR za 1 delnico KRKG.

 

Sprejeta dividenda v višini 5,00 EUR bruto na delnico 

 

Skupščina delničarjev Krke je izglasovala dividendo v višini 5,00 EUR na delnico kar je 15 % višje kot lani in delničarji bodo dividende dobili na svoje račune po 22. juliju 2021.

 

Valutna nihanja tokrat negativna v višini 52,7 milijonov EUR

 

Krka je s prisotnostjo na tujih trgih seveda izpostavljena valutnim tveganjem, pri čemer glavnino vseh tveganj predstavlja Ruski rubelj. Zaradi neugodnih razmer v letu 2020 je Krka za razliko od lani, ko je ustvarila pozitivne neto tečajne razlike v višini 24,2 milijonov EUR, pa je letos pridelala negativne tečajne razlike v višini 52,7 mio EUR oz. 3,4 % vseh prihodkov.

 

Krka rekordno tudi v 1 poletju 2021

Predsednik Uprave Jože Colarič je predstavil preliminarne rezultate 1 poletja 2021, ki so ponovno rekordni: »V skupini Krka smo ustvarili 808,6 milijona EUR prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 806,5 milijona EUR. Gre za največjo polletno prodajo v Krkini zgodovini. Skupna prodaja je bila za 4,8 milijona EUR oziroma 1 % večja od prodaje v enakem lanskem obdobju. Na lansko prodajo je vplivala predvsem velika prodaja v prvem četrtletju, ki je bila specifična zaradi zelo povečanega povpraševanja po Krkinih izdelkih med prvim valom pandemije covida-19. V drugem četrtletju 2021 smo prodali za 412,8 milijona EUR, kar je 21 % več od prodaje v drugem četrtletju lanskega leta. Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 764,8 milijona EUR izdelkov, kar predstavlja 95 % prodaje izdelkov in storitev skupine Krka. Količinsko smo prodali 8,2 milijarde enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 2 % več kot v enakem lanskem obdobju.

 

Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 200,1 milijona EUR je 8 % manjši kot v enakem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znaša 254,7 milijona EUR. Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 177,4 milijona EUR je 11 % večji kot v enakem lanskem obdobju. Gre za največji polletni čisti dobiček v Krkini zgodovini. Delež ocenjenega čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2021 znaša 21,9 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 24,7 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 31,5 %.«

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.